De laatste decennia is de hond geëvolueerd van werkinstrument tot volwaardig gezinslid. In 2014 waren er in België 1,5 miljoen honden. Drie op de tien gezinnen hebben één of meer honden. Bij Fenji hebben we voor deze mensen specifieke programma’s ontwikkeld. We volgen de klassieke programma’s van de bestaande hondenscholen niet. We gaan uit van gelijkwaardigheid, communicatie en wederzijds respect. Een hond zal enkel iets voor jou doen als hij je respecteert maar respect moet je verdienen.

Het is voor een hond niet zo evident om te leven in een mensenwereld en wij, mensen, staan daar té weinig bij stil. Wij hebben de luxe dat we onze familie en vrienden hebben, naar school kunnen gaan, studeren, we hebben TV, internet en social media. Dit alles zorgt ervoor dat we een grote kennis hebben. Onze honden hebben dit allemaal niet. Zij zijn afhankelijk van ons om inzicht te krijgen in de mensenwereld. Desondanks het feit dat honden onze huisgenoten zijn, zijn we nog altijd 2 totaal andere “diersoorten”. Het is onze taak als “Good Citizen” om onze honden hierin te begeleiden.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken is ons wekelijks bezoek aan de supermarkt. Wij weten dat we minstens 1x per week boodschappen kunnen doen in de winkel die alles voor ons in voorraad heeft. Met deze aankopen koken we lekker eten. Een hond kent geen supermarkt. Een hond ziet jou weeral eens vertrekken met lege handen. Als je terugkomt, heb je allerlei lekkers mee. Hij denkt op zijn hondenmanier dat jij dé beste jager bent.

Net zoals je een kind opvoedt en alles leert om een gelukkige zelfstandige volwassene te worden, gaan we ook onze hond opvoeden zodat hij onze mensenwereld toch een beetje begrijpt en dat hij weet wat van hem verwacht wordt.

Ik zal regelmatig vergelijkingen maken met menselijk gedrag en menselijk denken. Dit is gewoon om dingen gemakkelijker uit te leggen. Het betekent niet dat ik honden vermenselijk.

Als we praten over honden gebruiken we allerlei begrippen uit de mensenwereld zoals dominantie, koppigheid, zelfstandigheid, intelligentie, ….. Dit zijn begrippen die op mensen van toepassing zijn maar is dit ook zo bij honden? Ik ben ervan overtuigd dat honden gelijkaardige gevoelens en gedachten hebben als mensen maar dat ze de wereld niet op dezelfde manier ervaren. Als we honden beschrijven doen we dit dus vanuit menselijk standpunt, vanuit een manier die wij begrijpen.

Paw and hand