Good Citizen’s Dog is een programma van de Kennel Club.

In het Good Citizen’s Dog programma maken we enerzijds de mensen bewust van hun verantwoordelijkheid als hondeneigenaar. We leren de mensen op welke manier ze hun hond kunnen begeleiden in onze mensenwereld. Anderzijds leren we de honden goede manieren. Hierdoor onderscheidt dit programma zich van elk ander programma in België. We voeden honden op, we trainen ze niet.

In 2014 waren er in België 1,5 miljoen honden. De meeste honden zijn gezinshonden. Een groot aantal mensen gaat nooit naar de hondenschool. Van de mensen die wel naar de hondenschool gaan, stopt 80 % binnen de 6 maanden.

Als je een hond koopt om huisgenoot te worden, ben je minder geïnteresseerd in echte hondentraining. Je wil leren communiceren met je hond, je wil hem opvoeden zodat je op een aangename manier kan samenleven.

Bij Fenji leren we je op welke manier je kan communiceren met je hond. Jullie spreken immers allebei een totaal andere taal en dan heb je een tolk nodig.

Als je samen met je hond het Good Citizen’s Program doorloopt, werk je aan de relatie met je hond. Je geeft op een leuke manier aandacht aan je hond. Een goed opgevoede hond is een plezier om als huisgenoot te hebben. Deze honden kunnen zich goed aanpassen aan de routine en soms de chaos van het gezinsleven, ze vertonen goede manieren in het bijzijn van mensen en andere honden en ze genieten ten volle van de aanwezigheid van “hun” mensen die tijd gestoken hebben in hun opvoeding, het aanleren van hun taal, het stimuleren van hun zintuigen.

Samen maken we het verschil.